Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 16

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 19

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 22

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 25

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc

KỸ NGHỆ HÓA VIỆT NAM

TẠO DỰNG THẾ THƯỢNG PHONG ĐỂ CẠNH TRANH

TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU


Phạm Đông Các

Tiến sĩ Điện Tử và Kinh Doanh Quốc Tế

Áp lực của chế độ đảng trị, sự thiếu minh bạch về luật pháp (diễn giảng và thực thi luật pháp), sự yếu kém về khả năng quản trị và điều hành ở mức độ kinh tế vĩ mô, tệ nạn hành chánh, và tệ hại nhất là nạn tham nhũng, v.v., đã là những trở ngại vô cùng lớn lao cho việc tạo dựng và phát triển một nền kỹ nghệ vững chắc tại Việt Nam.

 

Đọc tiếp (pdf)...

 
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc

CHÍNH SÁCH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI

Chính Sách

  1. Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái là quan trọng cho đời sống và phúc lợi của người dân.       Chính phủ phải có chương trình và luật pháp rõ ràng làm nền tảng, giúp cho mọi hoạt động kinh tế và phát triển được cân bằng và hài hòa với việc bảo vệ môi trường ứng hợp vơi tiên trình toàn cầu hóa.
 
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc

Hệ Thống Pháp Lý Việt Nam Hậu Cộng Sản

 

Trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên của một nước Việt Nam hậu cộng sản thì hệ thống pháp lý thể hiện yếu tố pháp trị vô cùng quan trọng.

Tài liệu này nhằm phát họa những đường nét chính của hệ thống luật pháp Việt Nam trong tương lai, không có tính tòan diện và được viết trong khung cảnh của một bản hiến pháp phát họa trong tài liệu trước đây tựa đề “ Vấn Đề Hiến Pháp Việt Nam Hậu Cộng Sản”.

 
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc

Vài nét phác họa

Một Chính Sách Quốc Phòng

cho một nước Việt Nam tự do thế kỷ 21

 

Lời nói đầu : Chính sách quốc phòng phác họa ở đây có thể áp dụng nếu đảng cộng sản Việt Nam quyết định dân chủ hóa đất nước một cách tiệm tiến, khởi đầu bằng hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành. Nền quốc phòng của Việt Nam không thể vững mạnh dưới một chế độ độc đảng như hiện nay.

 
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc

Vấn Ðề Hiến Pháp Việt Nam Hậu Cộng Sản

Dẫn nhâp:

Trong phần trình bày này, chúng ta không nhằm mục tiêu phát họa một bản dự thảo hiến pháp cho tương lai. Mục tiêu chính của chúng ta là nêu ra một số nguyên tắc căn bản về luật hiến pháp để từ đó, chúng ta có thể thảo luận về những nét chính của một hiến pháp dân chủ thực sự cho Việt Nam trong tương lai.

Tuy quan điểm dân chủ hiện đại đa dạng và được thể hiện qua nhiều thể chế chính trị khác nhau, tùy theo các điều kiện lịch sử, kinh tế và xã hội của từng quốc gia. Tuy nhiên có 3 yếu tố quan trọng cần hiện hữu trong một nền dân chủ chân chính để quan điểm dân chủ được phát huy tột đỉnh. 3 yếu tố đó là:

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2