Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 16

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 19

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 22

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 25

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Tóm Lược về LLCQ
Tài Liệu

 

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC


CỨU NGUY TỔ QUỐC

 


NHU CẦU THÀNH LẬP

Đất nước Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm. Một mặt, đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp nối con đường do Hồ Chí Minh vạch ra, đang từng bước tạo điều kiện cho Trung Cộng thôn tính nước ta, từ việc xâm nhập văn hóa, xâm nhập kinh tế, đến kiểm soát chính trị, lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải; cộng thêm sự hiện diện của nhiều cán binh Trung Cộng đội lốt công nhân tại các công trường ở nhiều địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Mặt khác, vì tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai, phi nhân, đảng Cộng Sản Việt Nam đã biến dân tộc ta, một dân tộc vốn trọng nhân nghĩa đạo lý, đầy tình nhân ái, thành một dân tộc coi gian dối, lừa đảo, ích kỷ, nghi kỵ là lối sống bình thường. Hậu quả tất yếu là dân tộc Việt Nam đã giảm sút sức đề kháng, tinh thần tự chủ bị hủy hoại, quên cả bản sắc, cội nguồn, luôn sống trong tình trạng chia rẽ, hận thù lẫn nhau. Hiểm họa mất văn hóa đang đe dọa nghiêm trọng dân tộc Việt.

 

DIỄN TIẾN HÌNH THÀNH

Trước viễn ảnh đen tối của đất nước, một số đoàn thể và cá nhân, trong thời gian dài đã liên lạc, gặp gỡ bàn thảo nhằm tìm phương cách hữu hiệu để cứu đất nước thoát khỏi nạn diệt vong. Một cuộc họp sơ bộ được tổ chức trong tháng 12 năm 2009 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ nhằm xác định nhu cầu tiến tới việc hình thành một tổ chức đấu tranh chung.

 

Cuối tháng 2 năm 2010, Đại Hội Thành Lập đã diễn ra tại Sydney, Úc Châu, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc đã chính thức ra đời tại Nhà Thờ QuốcTổ, nơi đây các đại biểu đã đồng tâm tuyên hứa trước Linh Vị Quốc Tổ sẽ đem hết tâm lực phục vụ cho tương lai dân tộc.

 

MỤC TIÊU

1.       Loại bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị đang đày đọa dân tộc Việt Nam.

2.       Chận đứng đại họa ngoại xâm đang đẩy đất nước vào vòng Bắc thuộc một lần nữa.

3.       Phục hồi văn hiến và nền đạo lý dân tộc đang bị đảng Cộng Sản Việt Nam phá hủy.

4.       Xây dựng một nước Việt Nam phú cường, dân chủ hiến định, pháp trị, đa nguyên, nhân quyền được tôn trọng, văn hiến được tôn vinh.

 

CƠ CẤU VẬN HÀNH

Trong Đại Hội Thành Lập, Lực Lượng đã biểu quyết thông qua Cương Lĩnh, vạch ra sách lược đấu tranh, soạn thảo chương trình hành động, thành lập các cơ cấu điều hành, và bầu nhân sự vào các cơ cấu của Lực Lượng.

 

Cơ cấu tổ chức của Lực Lượng gồm: (1) Đại Hội Đồng, (2) Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, (3) Hội Đồng Cố Vấn và Yểm Trợ, (4) Ban Giám Sát, (5) các đơn vị địa phương, và (6) Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc.

 

THÀNH PHẦN THAM GIA THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG

Bước đầu Lực Lượng gồm các đoàn thể:

  • Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn – Gọi tắt là Phong Trào Sài Gòn, do Linh mục Nguyễn Hữu Lễ khởi xướng. Mục đích của Phong Trào là xóa tan huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh, khởi đầu bằng chiến dịch xóa bỏ tên thành phố Hồ Chí Minh, để trả lại tên Sài Gòn. Tiếp theo Phong Trào thực hiện bộ phim "Sự thật về Hồ Chí Minh", nhằm lột mặt nạ tên tội đồ gian ác, bình phong ẩn núp của tập đoàn CSVN hiện nay. Phong Trào qui tụ nhiều thành phần trong nước cũng như hải ngoại có cùng ý hướng.
  • Tập Hợp Đồng Tâm – Là hậu thân của Liên Minh Hải Ngoại Phục Quốc Việt Nam, sau đổi thành Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam. Đến năm 1995 đổi danh xưng thành Tập Hợp Đồng Tâm. Một tập hợp của những người kiên trì hoạt động đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền bằng con đường chuẩn bị một đội ngũ trong tương lai qua Trường Việt Ngữ Đồng Tâm, Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm, Đoàn Thanh Niên Đồng Tâm và Đoàn Lân Đồng Tâm. Các sinh hoạt này đều nằm trong khuôn viên Nhà Thờ Quốc Tổ tại Sydney. Úc Châu.
  • Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam – Thành lập năm 1978 để tiến hành công cuộc đấu tranh xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên, song hành với nỗ lực phục hưng văn hóa dân tộc. Ngoài các hoạt động đấu tranh tại hải ngoại cũng như ở trong nước, Tổ Chức đã đặc biệt khai dụng vũ khí truyền thông với nỗ lực thực hiện các đài phát thanh Tiếng Nói Tự Do từ Mạc Tư Khoa, Diễn Dàn Dân Chủ phát về Việt Nam. Trong mục tiêu bảo tồn văn hóa dân tộc, Tổ Chức đã thành lập hệ thống Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại nhiều nơi ở hải ngoại từ năm 1979.

Bên cạnh các đoàn thể còn có một số nhân sĩ như Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang, ông Đỗ Như Điện đã công khai tham gia hoạt động.

Lực Lượng mời gọi và chào đón những tổ chức, cá nhân có chung lập trường để cùng góp sức cứu nguy Tổ Quốc.

 

SÁCH LƯỢC ĐẤU TRANH

  • Chủ trương xây dựng một lực lượng chính trị gồm những con người chân chính, lý tưởng trong sáng, quyết tâm vững chắc để thu phục niềm tin của quần chúng, qui tụ được sức mạnh của dân tộc.
  • Triệt để vận dụng sức mạnh dân tộc qua việc khơi dậy nền Văn Hiến, trong đó ý chí quật cường và truyền thống bất khuất là nét đặc thù của Dân Tộc Việt.
  • Đẩy mạnh công cuộc nâng cao dân trí, đặc biệt là hướng dẫn, giáo dục quần chúng thấu triệt ý nghĩa đích thực về dân chủ, nhân quyền và độc lập.
  • Vận động sự tham gia của toàn dân, đặc biệt là các thành phần trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, sinh viên, dân oan, các cựu cán bộ, đảng viên, bộ đội nhận thức được trách nhiệm phải loại bỏ chế độ độc tài đảng trị để cứu nguy dân tộc,…
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

-          Giai đoạn xây dựng:  Kết nạp đoàn viên, huấn luyện cán bộ, tạo dựng phương tiện hoạt động, xây dựng cơ sở Lực Lượng tại hải ngoại cũng như trong nước.

-          Soạn thảo đề cương sách lược hưng quốc: Mời gọi những người có khả năng chuyên môn, có chung niềm thao thức đóng góp khả năng vào công cuộc xây dựng tương lai lâu dài của dân tộc.

-          Mở cuộc đấu tranh toàn diện: Đẩy mạnh các mũi nhọn chiến lược trong nước cũng như tại hải ngoại – vận động dư luận quốc tế - đấu tranh trực diện trong nước.

 

NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH

-          Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương:

o        Chủ tịch: Ông Trần Quốc Bảo

o        Phó Chủ Tịch: Các Ông Đặng Thành Tâm, Ngô Quốc Sĩ, Chu Văn Cương

o        Tổng Thư Ký: Ông Trần Minh Trung

-          Hội Đồng Cố Vấn – Yểm Trợ:

o        Chủ tịch: Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

o        Phó Chủ Tịch: GS Nguyễn Thanh Trang.

-          Ban Giám Sát:

o        Trưởng Ban: Ông Đỗ Như Điện

-          Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc:

o        Chủ tịch: GS Nguyễn Thanh Trang

 

LIÊN LẠC:

-          Website:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-          Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

o        HOA KỲ:

§         P.O. BOX 6005, TORRANCE, CA 90504

o        ÚC CHÂU:

§         187 THE HORSLEY DR, FAIRFIELD. NSW.2165 . AUSTRALIA

 

 

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

 

Một qui tụ tim óc để cứu nguy tổ quốc


Một tập hợp đấu tranh cho hạnh phúc toàn dân.