Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 17

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 20

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 23

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 23

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 26

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 26

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:17) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:17) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:17) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Đề Cương SÁCH LƯỢC HƯNG QUỐC
Đề Cương Sách Lược Hưng Quốc

Đề Cương

SÁCH LƯỢC HƯNG QUỐC


Lời Mở Đầu

 

Như đã được công bố trong bản Cương Lĩnh, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc (Lực Lượng Cứu Quốc) đã được ra đời nhằm đáp ứng ba mục tiêu quan trọng, đó là (1) dẹp bỏ chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị đang đày đọa dân tộc Việt Nam trong thống khổ và nhận chìm đất nước trong lạc hậu, chậm tiến; (2) chặn đứng đại họa ngoại xâm đang đẩy đất nước vào vòng Bắc thuộc thêm một lần nữa; và (3) xây dựng một nước Việt Nam phú cường, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, với nhân quyền được tôn trọng và văn hiến được tôn vinh.

 

Ngoài ưu tiên số một là cứu nguy tổ quốc bằng cách loại trừ chế dộ Cộng Sản phản dân hại nước và ngăn chận nạn xâm lăng từ phương Bắc, Lực Lượng Cứu Quốc cũng bỏ nhiều công sức chuẩn bị sách lược xây dựng đất nước thời hậu Cộng Sản sao cho phù hợp với bối cảnh mới của thế giới, dặc biệt là những cạnh tranh và thách đố khốc liệt hơn trước, đồng thời tăng tốc phát triển và củng cố nền độc lập của quốc gia.

 

Vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép, nhất là trong lúc chưa có được những dữ kiện khả tín, khởi đầu Lực Lượng Cứu Quốc chỉ phát họa những nét chính yếu về sách lược và chủ trương căn bản nhằm hưng quốc và cứu nguy đất nước.

 

Tập tài liệu nầy được hình thành là do Lực Lượng Cứu Quốc khởi xướng với sự đóng góp và hợp tác qúy‎ báu của nhiều chuyên gia từ quốc nội dến hải ngoại có thẩm quyền trong mỗi lãnh vực, Lực Lượng Cứu Quốc không tiện nêu danh nhưng xin tất cả qúy vị đó nhận nơi đây lời cảm tạ nồng nhiệt và chân thành của chúng tôi.

 

Trong bước đầu chúng tôi sẽ lần lược giới thiệu các bản sơ thảo Đề Cương Hưng Quốc cho từng lãnh vực quan trọng như:

 

-          Thể chế chính trị và sự phân quyền giữa Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp;

-          Hệ thống luật pháp, từ địa phương dến trung ương;

-          Chính sách và kế hoạch cải tổ Giáo Dục từ bậc Tiểu Học, Trung Học đến Đại Học;

-          Phục hồi và phát huy sắc thái Văn Hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam;

-          Chính sách Ngoại Giao;

-          Chủ trương và tổ chức Quốc Phòng;

-          Chính sách và kế hoạch phát triển Kinh Tế;

-          Chính sách bảo vệ Môi Trường và Hệ Sinh Thái;

-          Vai trò của các Tôn Giáo trong nỗ lực góp phần tích cực vào công cuộc hưng quốc;

-          Chính sách vận động người Việt hải ngoại góp phần xây dựng đất nước;

-          v.v…

 

Chúng tôi rất mong sẽ được đón nhận những phê bình, chỉ trích và đóng góp xây dựng của các bậc thức giả và chuyên gia lỗi lạc từ trong nước cũng như ở hải ngoại để từ đó chúng tôi có thể hoàn chỉnh tập tài liệu nầy trước khi chính thức công bố.

Mọi liên lạc thư từ với Lực Lượng Cứu Quốc xin gởi về dịa chỉ sau đây:

 

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

P.O. Box 6005

Torrance, CA 90504 – USA

Website: http://www.lldtcntq.org

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Commentsss  

 
0 #1 hung viet 2012-01-10 14:41
cai co ban la cac ban lam cach nao de loai tru va triet tieu che do cong san hay la uu tien so 1 phai co sach luoc cu the ko nen dam len nhung vet chan da do cua nhung to chuc di truoc va da that bai chuc thanh cong chao than ai va quyet thang
Quote
 

Góp Ý