Bình Luận

Bo Như (DCVOnline.net)

cong_an_danh_dap_dan

Công an CSVN đánh đập dân

Tôi đã từng nói với một người bạn nhạc sĩ rằng, thôi, nếu ghét cộng, chống cộng thì cứ dùng tình cảm tài năng của mình sáng tác, nói lên tiếng nói của mình, của người, không cần phải tham gia đảng phái làm gì… Tôi nói vậy vì e ngại rằng tâm hồn đa cảm nghệ sĩ của bạn tôi khi dính vào đảng phái sẽ bị chi phối với những vấn đề chính trị, nhuốm màu chính trị, và khi đứng trước một sự kiện, không còn những rung cảm nguyên sơ của người với người, với những biến động chung quanh.

 

Nhưng suy nghĩ và hiểu biết của con người không đứng yên một chỗ.

 

Sau khi đọc bài viết “Thái độ phi chính trị” trong tập Di Co của giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh thời Đệ nhị Cộng hoà miền Nam, suy nghĩ tôi đã thay đổi, nhận ra rằng người nghệ sĩ chân chính không thể đứng ngoài vòng chính trị. Giáo sư Bông nhận định:

 

Trường hp ca nhng người cm bút, ca văn sĩ, ngh nghip h đưa đến mt lp trường chính tr, hoc có hu qu chính tr mà h không ý thc. Nhng người cm bút trong nhng quyn tiu thuyết hay nhng quên tùy bút, tiu lun … khi h t cáo nhng t đoan trong xã hi, khi h miêu t chánh gii vi nhng đc đim như lon luân, lãng mn, nhng con buôn chánh tr, khi h t cáo nhng thi nát ca chính quyn, thì dù mun dù không , hành vi ca h có tánh cách chánh tr, có hu qu chánh tr, và đôi khi, nhn đnh ca hnh hưởng sâu rng trong cuc sinh hot chánh tr. (Di Cảo, p. 70-71)

 

Đối chiếu với thực tế, tôi thấy rõ điều này. Chẳng hạn qua những tác phẩm hiện thực của nhà văn trẻ Lê Mỹ Hân, dù cô không hề một lần tuyên bố làm chính trị hay viết những nhận định chính trị trong các tác phẩm này, chỉ vô tư tự kể về cuộc đời mình (Quê hương ngày tr li, Mt Người Mt Đi), hay trong phóng sự Thiên Thn trong Đa Ngc, thi sĩ Ngô Tịnh Yên chỉ thuần túy kể lại những thảm cảnh tai nghe mắt thấy về nạn buôn người tại Kampuchia, thì ngòi bút của họ đã có một tác động chính trị không nhỏ. Điều này cũng đúng cho các nhạc sĩ. Không ai có thể phủ nhận vai trò chính trị của các nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh … dù họ lúc sáng tác ắt hẳn cuốn hút theo hứng thú, tình cảm và đam mê hơn là theo những ý đồ chính trị.

 

Thái đ phi chính tr

 

Tôi nhận thấy hầu hết nữ giới Việt Nam luôn tự đặt mình ngoài chính trị. Họ cho rằng trách nhiệm của đàn bà là lo việc nhà, chồng con là đủ. Trong trường hợp không bị ràng buộc bởi gia đình, có thì giờ cho các công việc theo ý riêng, họ cũng thường tránh xa các vấn đề chính trị, chỉ làm thơ viết văn hoặc tham gia vào một công việc từ thiện nào đó, với ý nghĩ: Chính trị là lãnh vực của các ông.

 

Tác giả Anh Thư từ Úc mà tôi gặp trong Đại hội Văn chương Phụ nữ, tâm sự với tôi là chị “không muốn dây dưa vào chính trị vì phe nào cũng nhận phần phải về mình và bôi bẩn phe địch, thật khó phân trắng đen, phải trái.” Tôi không tin một người có trình độ và lại “cầm bút” mà chỉ có thể dựa vào “lời nói của hai phe”, thay vì nhận định từ những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Lý do chị Anh Thư nêu ra chỉ có thể giải thích là từ sự thờ ơ về chính trị.

 

Nam giới Việt Nam thì sao? Nhận định nghiêm túc, đàn ông Việt Nam cũng ít người thực sự tham gia vào chính trị (không phải bàn luận về chính trị). Những từ ngữ như “chính khách xôi thịt,” “chính khách salon”, “con buôn chính trị” thường được dùng để dè bỉu nhiều người có hoạt động chính trị. Còn trong hiện thực người ta thường thấy những bè phái, xảo trá, thủ đoạn trong chính trị, và những luận điệu được công khai chấp nhận là làm chính trị thì phải độc ác, “cứu cánh biện minh cho phương tiện” cũng là thủ thuật nghiễm nhiên của những nhà chính trị, đặc biệt là các nhà chính trị cộng sản. Nói chung, những khái niệm này làm cho rất nhiều người có cái nhìn chán ngán về chính trị, tuyên bố không làm chính trị, và khoanh tay đứng ngoài vòng chính trị. Tôi sở dĩ có nhận định này cũng là từ những lần nghe chuyện của các người đàn ông trong gia tộc.

 

Nhưng đến ngày hôm nay chúng ta có thể thấy ra rằng khuynh hướng thờ ơ và thái độ phi chính trị của người công dân trong xã hội Việt Nam đã vô hình chung đưa đất nước đến thảm trạng như hiện tại: Đảng CSVN hoàn toàn khuynh loát, giành độc quyền chính trị trên cả nước.

 

Lão Tử nói: “Làm thầy thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người; làm chính trị mà sai lầm thì tàn hại cả đất nước; làm văn hóa mà sai lầm thì gây tai họa cho muôn đời”. Tuy nhiên, trước các hiện trạng của Việt Nam, ai có thể chối cãi được rằng chính vì nền chính trị sai lầm, cả nước dưới sự cai trị của người Cộng Sản mà nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc cũng đã và đang bị hủy diệt, cái họa muôn đời.

 

Có những quan niệm lý giải ra đủ loại “người Việt xấu xí” (ích kỷ, hèn, dân trí thấp, chia rẽ, etc…) là nguyên do cho sự mất nước, là nguyên do cho họa Cộng Sản, và cũng là hậu quả cho sự việc cả nước vẫn tiếp tục chịu để chúng đè đầu cỡi cổ. Người viết không tin vào những nguyên nhân này, mà tin rằng nguyên nhân chính, chính là quan niệm sống “phi chính trị” của đại đa số người dân Việt chúng ta.

 

Xin trở lại với một bài viết khác của giáo sư Nguyễn Văn Bông từ thập niên 70 về vai trò của đảng phái, ông viết:

 

…. Có ý kiến cho rng ai cũng có th làm chính tr được và trong x dân ch, bt c ai cũng có th làm bt c cái gì. Có ý kiến khác cho rng chánh quyn là mt vic phc tp, tế nh lm và ch có nhng người biết chuyn, quen thuc, hc lc cao mi có th s dng chính quyn được. Đó là hai ý kiến hoàn toàn quá khích. Ý kiến thc tế và hp lý là chánh quyn có th được hành x bi bt c quá nhân nào có mt trình đ hiu biết ti thiu v các vn đ chính tr. Trình đ hiu biết ti thiu y, chính nhng chính đng là nhà trường, nơi công dân tìm thy. Ti sao? 

Vì mt chánh đng luôn luôn có vn đ t chc, vn đ thông tin, vn đ gii thích, vn đ thuyết phc, vn đ ly nhng quyết đnh chính tr … tt c nhng vn đ tương t như mt chính tr gia phi gp và gii quyết. L dĩ nhiên, là đng viên, h có th có nhng cái nhìn khác bit, nhng quan nim chính tr hay nhng gii pháp lch lc, quá khích. Nhưng đng trên phương din kiến thc hiu biết thì chc chn rng mt công dân có tham gia hot đng ca chánh đng thông tho các vn đ chính tr hơn mt công dân không phi là đng viên. Chánh đng là nơi mà các vn đ chính quyn được đt đúng vi trình đ hiu biết ca công dân. (Di Cảo, p. 78-79)

 

Tóm lại, người viết rút ra một kết luận từ những bài giảng của giáo sư Bông: Mỗi người công dân có ý thức chính trị là tài sản quý của đất nước, và đảng phái là môi trường tốt nhất để đào tạo những tài sản quý này.

 

Từ nhận thức trên, người viết rất tâm đắc khi nghe trong một cuộc phỏng vấn gần đây nhất của ông Dương Phục của đài Saigon Phát thanh - Texas với Lê thị Công Nhân, khi đề cập về đảng phái, cô đã phát biểu đại để như sau:

 

Tôi s tham gia vào chính tr chuyên nghip. Đng Thăng Tiến Vit Nam không ch là mt ý tưởng mà là tham gia đng phái to nên yếu t chuyên nghip. Chúng tôi bt buc phi hc tp t các t chc đng phái trên thế gii đ tr thành chuyên nghip. 

 

Viên gạch của Dân chủ chính là sự đa đảng.

 

Khả năng của con người tiềm ẩn. Mọi người đều có khả năng làm một số việc, nhưng chưa dám làm. Họ nghĩ là họ không làm được, nhưng họ thật sự có thể làm được. Không ai thay thế ai, mỗi người đều có câu chuyện của mình, sức mạnh của mình.

 

Tôi tin rằng trong bất kỳ một sự biến chính trị nào thì lực lượng quần chúng mới là sức mạnh thật sự, chứ không phải là những cá nhân xuất chúng nổi bật. Những người này chỉ có thể làm những ngọn đuốc, những người dẫn đường. Nhưng nếu không có ai theo sau thì chúng ta dẫn đường ai bây giờ? Và chính những bước chân rầm rập theo sau đó mới tạo thành sức mạnh thật sự mà chính quyền họ sợ, nhất là cái chính quyền độc tài CSVN này thì phải nói là “kinh hãi”…

 

Đng phái và điu 4 Hiến pháp ca Cộng sản

 

Trên đường phố, trong quán nhậu, học đường, những cá nhân có thể nói chuyện vung vít, vạch ra mọi điều thượng vàng hạ cám những xấu xa, bạo ngược của quan chức cầm quyền hiện tại. Họ không còn quan tâm lắm nữa, hay nói một cách chính xác, họ không thể tiếp tục kiểm soát như xưa khi con số những cá nhân bất mãn đã quá đông, lên đến mức không còn kiểm soát nổi. Nhưng, họ không bao giờ bỏ qua những người biết liên kết lại với nhau, và có khả năng tập hợp.

 

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình năm xưa chỉ mới làm đơn xin lập đảng đã bị xử tù 4 năm. Những người gia nhập đảng phái, đe dọa sự độc tôn của ĐCSVN, đi ngược lại điều 4 HP như Việt Tân, Dân Chủ, Thăng Tiến, Nhân dân Hành động, Vì Dân, Dân Chủ Nhân Dân … bị những bản án nặng không kể, nhưng những người chỉ lập những hội nhỏ như Đoàn văn Diên và Đoàn Huy Chương thành lập Hiệp hội Công Nông, và mới đây có thêm Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, hay Điếu Cày của hội Nhà Báo Tự Do, chỉ mở blog kêu gọi học sinh biểu tình chống Trung Cộng… cũng không thoát vòng tù tội lên tới năm, mười năm với nhà cầm quyền CS

 

Rõ ràng CSVN sợ đảng phái, sợ hội đoàn, sợ những liên kết. Điều này được chính Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết xác nhận, “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Đây là câu tuyên bố rất thành thật (có lẽ là duy nhất) của một người lãnh đạo Cộng sản. Những nối kết là sức mạnh đáng gờm đối với họ. Chấp nhận cho các đảng phái khác hợp pháp cạnh tranh với ĐCS đồng nghĩa với khai tử ĐCS. Điều này ai cũng hiểu, nhưng hiểu rồi làm gì với hiểu biết này mới chính là công năng của người chống cộng.

 

Câu nói của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã được người ta thêm vào một vế nữa, theo tôi đúng là một danh ngôn hoàn chỉnh nhất trong các danh ngôn về Cộng sản:

 

        Đng nghe nhng gì Cng sn nói mà hãy nhìn k nhng gì Cng sn làm.

***  Đng s nhng gì Cng sn làm mà hãy làm nhng gì Cng sn s.

  

Người viết cũng vô tình đọc được một góp ý của bạn đọc Trần Công trên diễn đàn của DCVOnline, đơn giản nhưng chí lý biết mấy:

 

Ch có mi mt cách đó là t nh vi nhau mt câu “hãy đng s” và sát cánh bên nhau mà thôi. Đó chính là điu tiên quyết ca đu tranh bt bo đng.

 

Người mẹ đau khổ của Đỗ Minh Hạnh kể là con gái bà, sau khi bị tòa tuyên án 7 năm tù, ra ngoài cô đã hát cho Chương và Hùng nghe rằng “Chúng ta sống chết có nhau” liền bị công an dúi đầu cô xuống đập vào thùng xe. Rõ ràng bất chấp sự có mặt của công an, cô có nhu cầu phải nhắn nhủ với chính mình, với hai người bạn đồng chí hướng là họ không cô đơn, họ luôn bên nhau.

 

Phải, người dân bình thường như chúng ta không có vũ khí, không có quyền lực. Nhưng chúng ta có tiếng nói và số đông. Tiếng nói ngoài việc bàn thảo, tranh luận, sẽ không giúp ích nhiều mà còn cần phải vận động số đông, phải làm. Có thể chăng, tìm một người bạn đồng tình; cao hơn nữa, một nhóm cùng chia xẻ những quan tâm, cùng đồng ý góp sức làm một việc. Và thậm chí khi có điều kiện hoặc cơ hội, tham gia vào một đảng phái để tạo sức mạnh chung … Một mình riêng rẽ, khó ai tránh khỏi sợ hãi. Chỉ có sát cánh bên nhau mới giúp chúng ta không sợ, lại đồng thời khi sát cánh bên nhau, chính là chúng ta “làm nhng gì Cng Sn s. 

 

Tôi ước mong tất cả mọi người Việt Nam nhỏ bé như tôi, như bạn đều có thể chia xẻ chung một viễn ảnh đang dần thành sự thật: tấm màn tối xám đang dần phủ trùm lên mảnh đất xinh đẹp nhỏ bé bên biển Thái Bình, Việt Nam của chúng ta, và thảm họa diệt vong đang đe dọa nuốt chửng một dân tộc qua ngàn đời bất khuất. Chống lại hiểm họa đó đòi hỏi tất cả mọi bàn tay giơ lên chống đỡ; nó đòi hỏi mọi người Việt phải làm thêm hơn các việc thường ngày một việc.

 

Bo Như