Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/includes/js/calendar/user.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 16

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/administrator/modules/mod_feed/plugin.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 19

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/views/model.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 22

Warning: include(/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/t/a/m/tamdan/html/templates/themza_j15_07/css/stats.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/4131571/html/index.php on line 25

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/71/4131571/html/index.php:16) in /home/content/71/4131571/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Tuyên Ngôn
Tài Liệu

 

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

 

 

TUYÊN NGÔN

 

Nhận định rằng:

Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy!

Bên ngoài, đại họa ngoại xâm từ Phương Bắc đang kéo Việt Nam vào vòng Bắc Thuộc và Hán Hóa thêm một lần nữa.

Bên trong, tập đoàn  lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang cam tâm nối giáo cho giặc, cắt đất, nhượng biển, dâng hải đảo và tài nguyên cho ngoại bang.

Thêm vào đó, cộng sản Việt Nam với chủ trương độc tài toàn trị, là một chế độ tàn ác, phi nhân, phản tiến hóa, đang tiếp tục đày đọa dân Việt trong cảnh sống đói nghèo, lạc hậu, thiếu dân chủ, mất tự do và nhân quyền.

Nhất là cộng sản Việt Nam đang thi hành chính sách hủy diệt văn hóa dân tộc qua chủ trương phỉnh gạt dối trá, cổ võ hận thù và bạo lực, đạo đức sa đọa, chà đạp tình người,  tiêu hủy những truyền thống cao đẹp của tổ tiên và những giá trị nhân bản vốn được đề cao trong lịch sử dân Việt.

Trước tình trạng Tổ Quốc lâm nguy, chúng tôi, gồm những tổ chức chính trị, những đoàn thể cộng đồng, cùng với những cá nhân tâm huyết còn nặng lòng với Tổ Quốc, quyết siết chặt tay nhau, quy tụ tim óc, dồn hết tiềm lực để hình thành một tổ chức đấu tranh chân chính mang tên

 

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

viết tắt là LLDTCNTQ, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc

 

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc chủ trương:

 

* Phục hồi niềm tin quần chúng đã bị rã nát trước những thủ đoạn tuyên truyền đầu độc của cộng sản Việt Nam, cũng như những mánh khóe lừa đảo của những thế lực bất chính, hầu khơi dậy tinh thần Phù Đỗng và đốt lên ngọn lửa Diên Hồng , quyết chặn đứng ngoại xâm và quét sạch nội thù.

 

* Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, trăm con một mẹ, không phân biệt cá nhân hay đoàn thể,  giai cấp, giới tính, nghề nghiệp hay qúa khứ chính trị, miễn là có lòng yêu nước đích thực và tha thiết với hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

 

* Đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản độc tài toàn trị, đang tiếp tục dành quyền lãnh đạo độc tôn, áp đặt tư tưởng Mác Lê và  vô sản chuyên chính lên đầu dân Việt, ngõ hầu xây dựng một nước Việt Nam hưng thịnh và tiến bộ, với một thể chế Dân Chủ, Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên

 

* Đẩy mạnh công cuộc phục hưng nền văn hóa truyền thống của dân tộc, chống lại chủ trương hủy diệt văn hóa của cộng sản Việt Nam, đang đe dọa đánh mất bản chất con người Việt Nam nói riêng và phẩm giá con người nói chung. Đáng lên án nhất là  chủ trương buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động, tệ nạn mãi dâm và nô lệ tình dục.

 

*  Tranh đấu một cách ôn hòa, áp dụng những phương thức, chiến thuật và chiến lược hữu hiệu, đặc biệt vận dụng sức mạnh quần chúng, nhằm chấm dứt chủ trương độc tài toàn trị với bộ máy đàn áp thô bạo và bất nhân của cộng sản Việt Nam.

 

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tha thiết kêu gọi:

 

@ Các Tổ Chức Đấu Tranh chân chính, các nhân sĩ tâm huyết và đồng bào trong nuớc cũng như ngoài nước trực tiếp tham gia hay tích cực hỗ trợ LLDTCNTQ, tạo điều kiện cho Lực Lượng trở thành một đại khối dân tộc đủ khả năng và sức mạnh giải thể chế độ cộng sản.

 

@ Các cán bộ và đảng viên cộng sản, đặc biệt là tập thể quân đội và công an, sáng suốt nhận thức tình trạng nguy khốn của đất nước, quay về với đại khối dân tộc đang phẫn nộ trước  hành động xâm lăng của ngoại bang, đang khao khát tự do dân chủ và cương quyết bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.

 

@ Các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ, các tổ chức nhân quyền, các hiệp hội pháp lý và các cơ quan truyền thông tích cực hỗ trợ Lực Lượng trong sứ mệnh Cứu Nguy Tổ Quốc cao cả và chính đáng này.

 

@ Các tổ chức đấu tranh, các đoàn thể cộng đồng và đặc biệt là các cơ quan truyền thông trong nước cũng như ngoài nước góp bàn tay phổ biến Tuyên Ngôn này, hầu mọi người nhận thức tình trạng lâm nguy của Tổ Quốc Việt Nam, đồng tâm siết chặt tay nhau, thề quyết bảo vệ non sông gấm vóc, nền độc lập của đất nước và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

 

Sydney, ngày 20 tháng 11, năm 2010.

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc